Vi har skickat ut ett informationsutskick till flera olika områden i Eskilstuna. I informationsutskicket så kan du läsa om vad vi erbjuder om fristadens vårdcentral och hur du enkelt kan lista dig hos oss. 

Fristadens vårdcentral drivs av: