Astma/KOL

Astma/KOL

Astma har de senaste decennierna blivit en allt vanligare sjukdom, inte minst hos de yngre, KOL, å andra sidan, är vanligare i högre åldrar och är en sjukdom som ofta ger upphov till begränsningar i tillvaron; nedsatt ork, lättutlöst andfåddhet osv. Med rätt behandling kan konsekvenserna lindras vid såväl astma som KOL. Vår Astmasköterska Susanne hjälper dig med utredning och behandling. Kontakta henne på nummer 016-585 80 60 och knappval 4

 

Läs mer om lungsjukdomar här: http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/

 http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma/

Fristadens vårdcentral drivs av: